Utarbeide planprogram

Det er forslagsstiller som utarbeider planprogrammet.

For informasjon om krav til prosess og innhold i planprogrammet, se kapittel 2 i denne veilederen. Her finnes det også en mal for utarbeidelse av planprogram:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid