Utarbeide konsekvensutredning

Utredninger og feltundersøkelser skal følge anerkjent metodikk og utføres av personer med relevant faglig kompetanse. Det står i § 17 i KU-forskriften.

I kapittel 3 i denne veilederen finner du anerkjent metodikk for utredning av klima og miljøtema. Veilederen viser hvordan klima- og miljøtemaene skal kartlegges, og hvordan man skal utrede konsekvens.

I kapittel 3 finnes også mal for struktur på en konsekvensutredning som følger KU-forskriftens krav til innhold.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid