Forebygge skadevirkninger for miljø og samfunn

Når vi planlegger tiltak for utbygging av et område, er prinsippet om i størst mulig grad å unngå negative virkninger for miljø og samfunn sentralt.

Det er viktig at utbyggingstiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte, og at alle relevante og realistiske tiltak for å forebygge negative virkninger for miljø og samfunn er nøye vurdert.

  • Konsekvensutredningen skal beskrive de tiltakene som er planlagt for å unngå, begrense, istandsette og hvis mulig kompensere vesentlige skadevirkninger for miljø og samfunn både i bygge- og driftsfasen. Dette fremgår av: 

Tiltakshierarkiet

En rekke tiltak skal gjennomføres for å unngå vesentlige skadevirkninger for miljø og samfunn. De kaller vi tiltakshierarkiet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid