Kompensere

Det fjerde og siste steget i tiltakshierarkiet er å kompensere.

Kompensere er det fjerde og siste trinnet i tiltakshierarkiet. Dette innebærer tiltak et annet sted eller utenfor planområdet, som skal erstatte det som går tapt på grunn at av planen eller tiltaket gjennomføres.

Kompensasjonstiltak er en siste utvei for å unngå gjenværende viktige negative konsekvenser.

Sjekkliste for å vurdere kompensasjon

  • Beskriv de gjenværende negative konsekvensene, etter at man har fulgt trinnene for å unngå, begrense og istandsette eller restaurere
  • Slå fast om det er mulig å kompensere
  • Definer i hvilket område det skal gjøres
  • Hvilke verdier skal man kompensere med?

En god beskrivelse av gjenværende konsekvenser er avgjørende for at man skal få et nøyaktig bilde av hva man skal lete etter når man ser etter alternativer for kompensasjon.

Eksempler på kompensasjon

  • Opparbeide nye friarealer eller lekeplasser et annet sted, dersom tiltaket innebærer å bygge ned eksisterende friarealer eller lekeplasser
  • Økologisk kompensasjon der verdifull natur går tapt som følge av plan eller tiltak
  • Sette ut fisk i et annet vann i nærheten av planområdet eller tiltaket
  • Etablere gyteplasser for fisk et annet sted i nærheten av planområdet eller tiltaket

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid