Presentere resultater fra konsekvensutredningen

Konsekvensutredningen skal gi et godt grunnlag for å vurdere om en plan eller et tiltak kan godkjennes, og eventuelt på hvilke vilkår.

En konsekvensutredning er et av de viktigste grunnlagene for beslutning. De viktigste forholdene fra konsekvensutredningen presenteres i et saksframlegg eller en innstilling til vedtak. Beslutningsmyndigheten bruker dette når de skal vedta om en plan eller et tiltak skal gjennomføres.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid