Forarbeid til en konsekvensutredning

Å beskrive dagens situasjon i området hvor en plan eller tiltak ønskes gjennomført, er selve grunnmuren i en konsekvensutredning.

Utgangspunktet for arbeidet med konsekvensutredningen er å sette seg godt inn i dagens situasjon i det området planene ønskes gjennomført. Det er viktig å forstå hvorfor det er riktig å starte planleggingen, og hva en skal oppnå med den.

I denne veilederen finner du oversikt over hvilke vurderinger du bør gjøre før du vurderer miljøkonsekvenser av planen eller tiltaket.

Det er flere krav til innhenting av kunnskap i forskrift om konsekvensutredning, kapittel 5:

  • Innhold og omfang skal tilpasses den aktuelle planen eller tiltaket. Se § 17.
  • Innholdet skal være relevant for de beslutninger som skal tas. Se § 17.
  • Ta utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon. Se § 17.
  • Skal redegjøre for alternativer. Se § 19.
  • Skal inneholde en beskrivelse av den nåværende miljøtilstanden og en oversikt over hvordan miljøet antas å utvikle seg hvis planen eller tiltaket ikke gjennomføres (null-alternativet). Se § 20.
  • Skal beskrive utfordringer, tekniske mangler og kunnskapsmangler, samt de viktigste usikkerhetsfaktorene. Se § 22.

Trenger du råd om hvordan du kan utforme konsekvensutredningsrapporten, se: 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid