Innhente kunnskap om klima- og miljøtema

Et godt kunnskapsgrunnlag er avgjørende for å utarbeide en god konsekvensutredning.

Med kunnskapsgrunnlag mener vi:

  • ulike kilder til eksisterende miljøinformasjon, og
  • metoder for å hente inn ny kunnskap som er anbefalt av sentrale myndigheter.

Konsekvensutredningen skal tilpasses i innhold og omfang til den aktuelle planen eller tiltaket: I hver enkel sak må det konkret vurderes hva som er nødvendig å innhente av miljøinformasjon, for at det skal kunne fattes et vedtak.

Relevant og oppdatert kunnskap om klima- og miljøtema, og vurderinger av planen eller tiltakets virkninger på disse, gir et nødvendig grunnlag for å ta gode beslutninger. 

I denne veilederen finner du oversikt over kilder til eksisterende kunnskap, og råd om vurderinger som bør gjøres når kunnskap hentes inn. Den kan brukes når du skal:

  • vurdere KU-plikt
  • utarbeide plan- eller utredningsprogram
  • utforme konsekvensutredningsrapporten 
  • kvalitetssikre innhold før høring

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid