Er kunnskapsgrunnlaget tilstrekkelig?

På denne siden finner du sentrale kontrollspørsmål du kan stille for å sjekke om kunnskapsgrunnlaget du bruker i konsekvensutredningen er godt nok.

Dette er vurderinger som må gjøres både av ansvarlig myndighet, forslagsstiller og utredere, avhengig av hvor man er i prosessen.

Berørte parter og interesserte som skal vurdere en konsekvensutredning i forbindelse med høring, har også nytte av å bruke kontrollspørsmålene.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid