Innhente ny kunnskap

Hvis relevant kunnskap mangler, er grunnlaget for å fatte vedtak for svakt.

Det er nødvendig å innhente ny kunnskap hvis:

  • det mangler kunnskap om viktige forhold
  • det er stor usikkerhet knyttet til dekning eller kvalitet på dataene
  • kunnskapen er for gammel
  • det er indikasjon på at det finnes verdier som ikke er kartlagt
  • det antas at viktige klima- eller miljøforhold kan bli negativt berørt av utbyggingen
  • miljøverdien er sårbar og skadepotensialet er stort
  • klimaendringer er ventet å ha betydelige konsekvenser i planområdet

Bruk disse spørsmålene når du vurderer om det er behov for å innhente ny kunnskap:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid