Krav til kunnskapsgrunnlag i konsekvensutredning

Kunnskapsgrunnlaget som brukes i vurderingene i konsekvensutredningen følger en rekke krav.

Vi finner flere krav til innhenting av kunnskap i forskrift om konsekvensutredning, kapittel 5:

 • Innhold og omfang skal tilpasses den aktuelle planen eller tiltaket. Se § 17.
 • Innholdet skal være relevant for de beslutninger som skal tas. Se § 17.
 • Ta utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon. Se § 17.
 • Innhent ny informasjon der det mangler informasjon om viktige forhold. § 17.
 • Utredninger og feltundersøkelser skal følge anerkjent metodikk. Se § 17.
 • Skal utføres av personer med relevant faglig kompetanse. Se § 17.
 • Skal utarbeides i tråd med fastsatt plan- eller utredningsprogram. Se § 17.
 • Skal beskrive utfordringer, tekniske mangler og kunnskapsmangler, samt de viktigste usikkerhetsfaktorene. Se § 22.
 • Skal omfatte liste med opplysninger om kilder. Se § 22.
 • Innhentet data skal systematiseres og legges inn i offentlige databaser. Se § 24.
 • Beslutningsgrunnlaget skal være basert på oppdatert kunnskap. Se § 28.

Hvis vi vet hvilken kunnskap som er viktig å hente inn, og hvor viktige miljøverdier finnes, er det enklere å ta hensyn til klima- og miljøtema når små og store planer og tiltak planlegges og realiseres. Se denne filmen om innhenting av kunnskap (1:27 min):

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid