M-1941 | Konsekvensutredning av friluftsliv

3.8 Legge inn data i databaser

Beskriv hvilke data som er lagt inn i databaser.

Data som er samlet inn i arbeidet med konsekvensutredningen skal systematiseres i samsvar med standarder når slike foreligger. De systematiserte dataene skal gjøres tilgjengelige for offentlige myndigheter, slik at dataene kan legges inn i offentlige databaser. Der det er lagt til rette for dette, skal forslagsstilleren selv legge inn de innsamlede dataene i offentlige databaser. Dette går frem av KU-forskriften § 24.

Sjekk med aktuell kommune om de kan ta imot og kan publisere digitale kartdata i sin digitale kartløsning.

Gjeldende versjon av SOSI generell objektkatalog Friluftsliv versjon 4.5 er fra 2015 og produktspesifikasjonen for Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder foreligger i versjon 2.0. SOSI-standarden for fagområde friluftsliv og tilhørende produktspesifikasjoner revideres ved behov. Sjekk gjeldende standarder på Geonorge.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid