Forurensning

Når vi planlegger og utreder arealer til ulike formål, bruker vi ulike tilnærminger for å vurdere om planer eller tiltak kan føre til forurensning.

Denne veilederen skal brukes trinnvis for å vurdere virkninger av ulike typer forurensning i planlegging av bruk av arealer. Disse vurderingene skal til slutt inngå i en samlet vurdering av alle fagtema knyttet til klima og miljø. 

Før du begynner arbeidet med metoden, bør du ha gjennomført forarbeidet som er beskrevet i denne veilederen:

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid