Metode: Konsekvensutredning for klima- og miljøtema

Klimagassutslipp

Endret arealbruk kan gi økte klimagassutslipp. Klimagasser som karbondioksid, metan og lystgass, bidrar til klimaendringer.

Denne veilederen hjelper deg å utrede hvordan planen eller tiltaket kan føre til endringer i opptak og utslipp av klimagasser.

  • Før du begynner arbeidet med metoden, bør du ha gjennomført forarbeidet. Kravene til forarbeid er beskrevet i denne veilederen:

Den gir også veiledning om å vurdere virkninger av klimaendringer på miljøverdier.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid