Steg 1

Virkninger på klimagassutslipp

Konsekvensutredningen skal kartlegge i hvilken grad planen eller tiltaket påvirker klimagassutslipp.

Konsekvensutredningen skal kartlegge i hvilken grad planen eller tiltaket påvirker klimagassutslipp.

Det kan for eksempel gjelde klimagassutslipp knyttet til arealinngrep i karbonrike arealer, eller planforslag som påvirker trafikk og transportmønster. Det kan også gjelde planforslag som påvirker trafikk og transportmønster.

For anleggs- og industrivirksomhet er det relevant å utrede økte utslipp fra innsatsfaktorer eller drift og produksjon. 

Sjekkliste: Kommer klimagassutslippene til å øke?

Når du skal vurdere om planen eller tiltaket kan føre til økte utslipp av klimagasser, kan disse fem spørsmålene være til hjelp: 

  1. Medfører planen eller tiltaket nedbygging av karbonrike arealer?
  2. Medfører planen eller tiltaket endringer i trafikk eller transportmønster som kan øke klimagassutslipp?
  3. Innebærer planen eller tiltaket ny industri som gir økte klimagassutslipp?
  4. Medfører tiltaket bruk av innsatsfaktorer eller fossile energikilder, som kan øke klimagassutslipp?
  5. Hvilke energiløsninger er valgt, for planer som innebærer å bygge boliger, næringsbygg eller industri?

Denne veilederen utdyper de tre første spørsmålene:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid