Mål

Hindre etablering av arten i Norge

Programperiode

2008 -

Hvor overvåker vi?

Hele landet

Slik overvåker vi

Citizen science i kombinasjon med oppfølging fra SNO.

Publikasjoner og data

Funn registreres i Rovbase

Dette bruker vi dataene til:

Nasjonale miljømål

Lenker: