Mål

Bidra til å opprettholde en god dyrehelse hos moskus, og for tidlig å avdekke eventuelle sykdomsutbrudd for å iverksette adekvate tiltak.

Programperiode

2004 - dd.

Hvor overvåker vi?

Dovrefjell

Publikasjoner

Ingen faste rapporter, men løpende overvåkingsdata via hjorteviltregister og fra hver enkelt obduksjon som gjøres hos Veterinærinstituttet.

Dette bruker vi dataene til

Nasjonal kunnskap for iverksettelse av tiltak.

Hvor finnes data?

Veterinærinstituttet om moskus