Mål

Alle flaggermusene i Norge er utelukkende avhengig av insekter og edderkoppdyr. Artene er derfor i stor grad utsatt for de samme generelle forstyrrelsene, og kan fungere som gode indikatorer for økosystemfunksjon og -tilstand.

Mange europeiske flaggermusarter har opplevd nedang i bestandsstørrelsene. Årsakene til nedgangen er sannsynligvis komplekse, og omfatter forstyrrelser i ynglekolonier og overvintringssteder, miljøforurensning med plantevernmidler, tap av habitat og fragmentering, endringer i arealbruk og klimaendringer.