Begrepet naturtype er definert i naturmangfoldloven:

Denne veilederen omhandler naturtyper etter Miljødirektoratets instruks. Naturtypene det her er snakk om er naturtyper som er viktige for å ivareta naturmangfold.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid