En naturtype er en ensartet type natur som omfatter alle levende organismer og de miljøfaktorene som virker der, eller spesielle typer naturforekomster som dammer, åkerholmer eller lignende, samt spesielle typer geologiske forekomster

Det følger av naturmangfoldloven § 3.

Denne veilederen omhandler naturtyper etter Miljødirektoratets instruks, som er naturtyper som er viktige for å ivareta naturmangfold.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid