Kartlegg interessentene for tiltaket

Det er som regel viktig å lage en oversikt over berørte parter og interessenter, og å vurdere hvem som er aktuelle høringsinstanser. Behov for en medvirkningsprosess bør vurderes tidlig i saksgangen. Les mer om informasjon og medvirkning i Vedlegg III - Informasjon og medvirkning. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid