Regelverk

Tiltak i sedimenter kan medføre fare for forurensning, noe som er bakgrunnen for at slike saker behandles etter forurensningslovverket. Tiltak kan også påvirke havner og farleder, kulturminner, biologisk mangfold, viktige naturområder og friluftsliv på en slik måte at tiltaket krever tillatelse fra andre myndigheter. Tabell I-1 i Vedlegg I – Lover og forskrifter gir en oversikt over relevante lover og forskrifter i sedimentsaker.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid