Tid og omfang

Tiltak som berører sedimenter igangsettes enten av en tiltakshaver som ønsker å gjennomføre et tiltak (etter søknad) eller av forurensningsmyndigheten ved at det gis et pålegg om undersøkelser for å kartlegge behovet for eventuell opprydding av forurensning.

Den som ønsker å gjennomføre et tiltak som berører sedimenter må alltid først ta kontakt med kommunen for å avklare om gjeldende kommunale planer åpner for dette, samt for å få oversikt over foreliggende informasjon om forurensningssituasjonen, naturforhold på stedet og lignende. Fylkesmannen kan også gi opplysninger om forurensning og naturforhold, og svare på spørsmål om søknadsprosessen.

Som hovedregel må det alltid gjøres undersøkelser av sedimentene i tiltaksområdet. I tillegg skal informasjon om naturforholdene på stedet alltid innhentes, og tiltakets betydning for naturforholdene på stedet skal vurderes.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid