Rago er en liten nasjonalpark, men kontrastene og naturopplevelsene er store. Her kan du oppleve alt fra fredelige furumoer og lune viker til blankskurte svaberg, tordnende fosser og høyfjell med evig snø. Det er svært få tekniske inngrep i nasjonalparken og lite tilrettelagt for ferdsel. Området fremstår derfor som villmark.

Rago danner sammen med Padjelanta, Sarek og Stora Sjöfallet nasjonalparker i Sverige et av de største sammenhengende verneområdene i Europa.

Nasjonalparken ligger i Sørfold kommune i Nordland fylke.

Tilgrensende verneområder

Padjelanta nasjonalpark, som igjen grenser til Sarek og Stora Sjöfallet nasjonalparker, alle i Sverige.

Verneformålet til Rago nasjonalpark

Nasjonalparken skal representere et uberørt nordlandsk fjellandskap med egenartet dyreliv i grenseområdet mot den svenske nasjonalpark Padjelanta.

Verneformålet er hentet fra kapittel 3 punkt 1 i Forskrift om utlegging til nasjonalpark et område av statens grunn, Storskogen, Ragoområdet, Sørfold kommune, Nordland.

Hvilke restriksjoner som gjelder i nasjonalparken kan du lese om i verneforskriftens kapittel 3 punkt 2.

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndighet for å forvalte nasjonalparken til Rago nasjonalparkstyre.

I tillegg er en nasjonalparkforvalter ansatt hos fylkesmannen sekretariat for styret. Vedkommende er underlagt styret i det som handler om forvaltningen av verneområdet og har i oppgave å sikre god kontakt med, og ha kunnskap om, lokalmiljøet.

Forvalteren skal også påse at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og områdets verneforskrift.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur

Turistinformasjon

Merkevaren Norges nasjonalparker

Nasjonalparkene er en del av merkevaren "Norges nasjonalparker" som omfatter alle norske verneområder, autoriserte besøkssentre og autoriserte nasjonalparkkommuner- og landsbyer.

Merkevaren er et viktig verktøy for å drive god besøksforvaltning i verneområdene. Dette innebærer at forvaltningen legger til rette for lokal verdiskaping og gode naturopplevelser for de besøkende uten at det går på bekostning av naturverdiene.