Spørsmål

Jeg importerer forsendelser med levende koraller på liste B fra land utenfor EU/EØS. Hva vil de nye Cites-reglene ha å si for meg?

Det kreves norsk innførselstillatelse for forsendelser med koraller til Norge. Du må derfor sende inn en søknad i elektronisk søknadssenter, og legge ved en kopi av utførselstillatelsen fra utførselslandet ved søknaden.

Jeg har gamle bearbeidede gjenstander laget av elfenben. Må disse merkes og registreres hos dere?

Nei. Det er kun merke- og registreringskrav for hele støttenner fra elefant, samt ubearbeidede deler som overstiger ett kilo og/eller 20 cm lengde. Dette gjelder både elefant som står på liste A og B.

Jeg har en eggsamling jeg ønsker å registrere og merke. Hvordan går jeg fram?

Kravene gjelder bare for egg fra liste A-arter og utvalgte liste B. Eggene skal merkes med vannfast tusj og bilde av hvert egg med nummer sendes Miljødirektoratet for registrering. Du vil også få utstedt eierbevis for eggene.

Jeg har en Cites liste A-papegøye som kjæledyr, og som jeg ønsker å ta med på ferie til hytta i Sverige. Hva gjør jeg?

Det vil kreve Cites-ut- og innførselstillatelser ved hver grensekryssing. Hvis det er snakk om flere turer per år så anbefaler vi å søke om flerbrukstillatelse. Du kan søke om dette i elektronisk søknadssenter.

Jeg har et eget instrument med Cites-listet treslag som jeg ønsker å ta med på turné til utlandet. Hva gjør jeg?

For liste A-arter, f.eks rio-palisander (Dalbergia nigra), kreves det Cites-ut- og innførselstillatelser ved hver grensekryssing. Hvis det er snakk om flere turer per år så anbefaler vi å søke om flerbrukstillatelse. Om instrumentet består av treslag på liste B (f.eks Dalbergia latifolia), så kreves det normalt ikke tillatelse, jf. forskriftens § 10 om personlig reisegods. For orkestre med større forsendelser av instrumenter må det tas kontakt mot Miljødirektoratet.

Det står at for personlig reisegods så fins det noen unntak fra tillatelse men at dette er sterkt begrenset. Hva inngår egentlig i "personlig reisegods"?

Hva som menes beror på en konkret vurdering i den enkelte sak, men som hovedregel vil eiendeler som befinner seg på vedkommende (eksempelvis klesplagg eller smykke) eller i personlig bagasje (eksempelvis medisin til eget bruk eller musikkinstrument) inngå.  Det vil også ha noe å si om man har behov for eiendelen under reisen. Personlig reisegods begrenser seg til ikke-levende eksemplarer av liste B-arter, og det skal ikke selges eller overdras til noen andre. Ta kontakt med Miljødirektoratet om du er usikker på om ditt eksemplar inngår i definisjonen.

Jeg jobber med offentlige samlinger og vi har en del Cites-listede eksemplarer i samlingen. Kreves det registrering og eiersertifikat for disse?

Nei, ikke så lenge de er registrert i deres eget register.

Vi er en vitenskapelig institusjon som ønsker å utveksle museumsmateriale, samt levende plantemateriale, med andre institusjoner i utlandet. Kreves det tillatelse for dette?

Ikke så lenge begge institusjonene er registrerte. Da vil godkjente og registrerte institusjoner selv kunne fylle ut et skjema som følger forsendelsen. Ta kontakt med Miljødirektoratet angående spørsmål om registrering.

Jeg ønsker meg et lovlig reptil som kjæledyr, og jeg ønsker å kjøpe og innføre dette fra utlandet. Hvilke tillatelser kreves?

For Cites liste A og B-arter kreves alltid utførselstillatelse utstedt av Cites-myndighetene i utførselslandet. I tillegg kreves det alltid norsk innførselstillatelse for eksemplarer som er oppdrettet i EU/EØS-området. For eksemplarer som innføres fra EU/EØS-området med opprinnelse fra land utenfor EU/EØS-området kreves normalt ikke norsk innførselstillatelse. Ta gjerne kontakt med oss dersom du er usikker på hva som kreves.
Kommersiell innførsel av reptiler fra land og områder utenfor EU/EØS er forbudt. Les på nettsidene til Mattilsynet om hva de regner som kommersiell innførsel.

Jeg ønsker å flytte til Norge og har en del eksemplarer fra både liste A og B i flyttelasset. Hvilke tillatelser kreves for dette?

Generelt skal det tas kontakt med Cites-myndighetene i utførselslandet og til Miljødirektoratet for gjennomgang av omstendighetene og hvilke krav som kommer til anvendelse.

Artslister og søknadssenter