Delegert myndighet

Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til kommunen: Utvide jakttiden for bever med inntil 15 dager i etterkant for hele eller deler av kommunen der is- og snøforhold vanskeliggjør en bestands-messig forsvarlig forvaltning innenfor ordinær jakttid.

Generelle krav til jakt og fangst

Fangst