Introdusert art

Beverrotte er en introdusert art i Norge. 

Generelle krav til jakt og fangst

Fangst