Helgefredning i Akershus, Buskerud og Oslo

I følgende områder er det ikke tillatt å jakte elg på lørdager og søndager:

Akershus

Asker, Bærum og Lørenskog.

Buskerud

Vestre Fyllingen, videre østover langs vassdraget over Østre Fyllingen-Bjørnsjøen-Helgeren.

Oslo

De deler av Oslo kommune som ligger sør for en linje trukket fra der kommunegrensen mot Ringerike krysser Langlivatnet rett øst for Vestre Fyllingen, vider østover langs vassdraget Østre Fyllingen-Bjørnsjøen-Helgeren-Lille og Store Gjørja til Manntjern og Store Svartvatn i kommunegrense mot Nittedal

Generelle krav til jakt og fangst

Storviltjakt