Introdusert art

Fasan er en introdusert art i Norge. 

Generelle krav til jakt og fangst