Delegert myndighet

Fylkeskommunen kan åpne for jakt på kanadagås inntil 15 dager i forkant av ordinær jakttid og i inntil to måneder i etterkant av ordinær jakttid. 

Introdusert art

Kanadagås er en introdusert art i Norge. 

 

Generelle krav til jakt og fangst