Introdusert art

Knoppand (Moskusand) er en introdusert art i Norge. 

Generelle krav til jakt og fangst