Delegert myndighet

Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til fylkesmannen: 

Fylkesmannen i Trøndelag kan innkorte jakttida for kortnebbgås i Trøndelag fylke mellom 15.10 og 23.12, når bestandsforholdene krever det. 

Generelle krav til jakt og fangst