Introdusert art

Stivhaleand er en introdusert art i Norge. 

Generelle krav til jakt og fangst