Introdusert art

Stripegås er en introdusert art i Norge. 

Delegert myndighet

Fylkeskommunen kan åpne for jakt på stripegås inntil 15 dager i forkant av ordinær jakttid og i inntil to måneder i etterkant av ordinær jakttid.

Generelle krav til jakt og fangst