Introdusert art

Viltlevende kanin er en introdusert art i Norge. 

Generelle krav til jakt og fangst