Husk!

 • Du trenger rettighetshavers tillatelse for all jakt, felling og fangst, for eksempel i form av et jaktkort. 
 • Du har plikt til å la deg kontrollere.

 

Bestått skyteprøve jaktåret 2020/2021 kan dokumenteres på 3 ulike måter:

 1. Skyteprøver avlagt i jaktåret 2019/2020, når jeger dokumenterer med attestert vitnemål for dette jaktåret, som f.eks. signatur og stempel i jegeravgiftskort e.l.
 2. Skyteprøve som er digitalt opprettet i Jegerregisteret, for jegere som rapporterte at de hadde jaktet storvilt jaktåret 2019/2020 ved rapportfrist 01.05.2020 til Statistisk sentralbyrå.
 3. Skyteprøver avlagt på ordinær måte i henhold til instruks om skyteprøve for storviltjegere av 01.04.2020

Småviltjakt - dette må du ha med deg

Jegeravgiftskort

 • Er elektronisk tilgjengelig på Min jegerside.
 • Finnes som papirkort.

Våpenkort

Storviltjakt - dette må du ha med deg

Jegeravgiftskort

 • Er elektronisk tilgjengelig på Min jegerside.
 • Finnes som papirkort.

Våpenkort

Vitnemål for avlagt skyteprøve

 • Vitnemålet kan skrives ut og tas med til skytebanen, hvor det blir attestert og stemplet.
 • Kan fås på skytebanen.
 • Finnes på jegeravgiftskortet i papir.

Skyteprøvearrangører kan bestille blokker med vitnemål fra iss@miljodir.no

Avtale om ettersøkshund - ved elg-, hjort- og rådyrjakt

Kontrollkort og skriftlig fellesjaktavtale - ved villreinjakt

 • Kontrollkort skal tas med under villreinjakt.
 • Villreinnemnda sender kontrollkortene til valdansvarlig, som igjen sender kortene til jegerne.
 • Hvis det finnes en fellesjaktavtale skal den tas med på jakta.

Personlig lisens - ved lisensfelling

Les mer om jakt

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid