Du må også ha med annen dokumentasjon, avhengig av hva du skal jakte på.

Husk!

 • Du trenger rettighetshavers tillatelse for all jakt, felling og fangst, for eksempel i form av et jaktkort. 
 • Du har plikt til å la deg kontrollere.  

Bestått skyteprøve jaktåret 2020/2021 kan dokumenteres på 3 ulike måter:

 1. Skyteprøver avlagt i jaktåret 2019/2020, når jeger dokumenterer med attestert vitnemål for dette jaktåret, som f.eks. signatur og stempel i jegeravgiftskort e.l.
 2. Skyteprøve som er digitalt opprettet i Jegerregisteret, for jegere som rapporterte at de hadde jaktet storvilt jaktåret 2019/2020 ved rapportfrist 01.05.2020 til Statistisk sentralbyrå.
 3. Skyteprøver avlagt på ordinær måte i henhold til instruks om skyteprøve for storviltjegere av 01.04.2020

Småviltjakt - dette må du ha med deg

Jegeravgiftskort

 • Er elektronisk tilgjengelig på Min jegerside.
 • Er elektronisk tilgjengelig i appen Min jegerdokumentasjon, som kan lastes ned fra Play Butikk (google) eller App Store.
 • Fås som papirkort- for de som har reservert seg mot digital kommunikasjon med det offentlige i Kontakt- og reservasjonsregisteret.

Våpenkort

Storviltjakt - dette må du ha med deg

Jegeravgiftskort

 • Er elektronisk tilgjengelig på Min jegerside.
 • Er elektronisk tilgjengelig i appen Min jegerdokumentasjon, som kan lastes ned fra Play Butikk (google) eller App Store. 
 • Fås som papirkort- for de som har reservert seg mot digital kommunikasjon med det offentlige i Kontakt- og reservasjonsregisteret.

Våpenkort

Vitnemål for avlagt skyteprøve

 • Bestått skyteprøve kan dokumenteres i appen Min jegerdokumentasjon, som kan lastes ned fra Play Butikk eller App Store.
 • Vitnemålet kan skrives ut og tas med til skytebanen, hvor det blir attestert og stemplet.
 • Kan fås på skytebanen.
 • Finnes på jegeravgiftskortet i papir.

Skyteprøvearrangører kan bestille blokker med vitnemål fra iss@miljodir.no

Avtale om ettersøkshund - ved elg-, hjort- og rådyrjakt

Kontrollkort og skriftlig fellesjaktavtale - ved villreinjakt

 • Kontrollkort skal tas med under villreinjakt.
 • Villreinnemnda sender kontrollkortene til valdansvarlig, som igjen sender kortene til jegerne.
 • Hvis det finnes en fellesjaktavtale skal den tas med på jakta.

Personlig lisens - ved lisensfelling

 • Registrer deg som lisensjeger  i Jegerregisteret for å delta på lisensfelling.
 • Skal være for den arten du jakter og for inneværende jaktår.
 • Etter registrering er lisensen elektronisk tilgjengelig på Min jegerside.
 • Det fremgår av jegeravgiftskortet på Min jegerside og i appen Min jegerdokumentasjon hvilke(n) art(er) du har registrert deg som lisensjeger på.
 • Kan skrives ut på papir.
Les mer om jakt

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid