Rammer for å gjennomføre kurs i jegerprøven

Instruktøren har ansvaret for at kurset gjennomføres på riktig måte. Du kan laste ned: 

  • forskrift
  • studieplan
  • undervisningsplan
  • instruks

fra disse sidene: 

Her finner du også skjema og andre dokumenter som er nyttige for å gjennomføre kurset. 

Du kan også registrere kursene du holder, og administrere deltakere via denne nettsiden. Det forutsetter at du logger deg inn på siden. 

Materiale til undervisning av jegerprøven

Til hver samling fins det materiale som du kan bruke i undervisningen. Du kan laste ned filmer og presentasjoner fra denne siden: