Hvem skal rapportere?

Alle som har betalt jegeravgift for et jaktår skal rapportere.

Plikten til å rapportere gjelder selv om du ikke har vært på jakt siste jaktår, eller om du har vært på jakt uten å ha felt noe. Jegere som ikke rapporterer til Statistisk sentralbyrå innen fristen, må betale en tilleggsavgift. Den blir lagt til jegeravgiften neste år.

Rapportering av jakt- og fangstutbytte

Alle jegere må sende inn jakt- og fangstrapport til Statistisk sentralbyrå (SSB).

Hjorteviltregisteret

Alle jegere må rapportere felte dyr til valdansvarlig representant. Kommunene tar imot rapporteringen fra valdansvarlig representant og sørger for at dataene legges i Hjorteviltregisteret. 

Rapporterer gjerne elektronisk, det går fortere. Men det kan også gjøres på papirskjema som sendes kommunen.

Annen rapportering

Sjekk også om det er krav til at du må rapportere til grunneier.

Spør kommunen om det er krav til deg som jeger eller jaktrettshaver om å rapportere opplysninger om viltbestande i ditt jaktfelt eller vald. Det kan for eksempel omfatte sett elg eller hjort, innsamling av kjever, kjønnsorganer og lignende til analyse og bruk i forvaltningen.  

Ofte stilte spørsmål