Skyteprøvens to deler

Skyteprøven består av to deler: obligatoriske skudd og skudd mot dyrefigur.

1. Obligatoriske skudd

Første del krever at jegeren skyter 30 obligatoriske skudd med rifle på valgfri blink. Dette skal skje over minst to dager. Jegeren får maksimalt godkjent 15 skudd per dag.

Riflas kaliber skal tilfredsstille kravet til anslagsenergi for jakt på en av storviltartene. Våpentyper som er forbudt til jakt, kan ikke benyttes.

2. Skudd mot dyrefigur

Jegeren skal også gjennomføre skyting mot dyrefigur. Denne delen av skyteprøven må gjennomføres med hver rifle eller hvert rifleløp (systemrifle) som skal benyttes under storviltjakta. Jegeren må velge ett av tre alternativer. Detaljert beskrivelse av innholdet i de tre alternativene finnes i: 

Hvis jakttida går fra et jaktår og over i neste, gjelder skyteprøven som er avlagt i det jaktåret jakten på den aktuelle viltarten startet.

Vitnemål for skyteprøve

Husk at du må ha med deg attestert vitnemål for bestått skyteprøve for storviltjegere når du skal jakte storvilt med rifle.

På denne siden finner du informasjon om hvilken dokumentasjon du som storviltjeger må ha med deg på jakt:

Godkjenning som arrangør

Lag og foreninger tilsluttet Det frivillige Skyttervesen (DFS) og Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) gjennomfører en årlig skyteprøve for storviltjegere i samsvar med forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Denne instruksen gjelder alle som arrangerer skyteprøve:

Lag og foreninger som ikke er tilsluttet DFS eller NJFF, kan søke Miljødirektoratet om godkjenning som arrangør av skyteprøven.

 

Mer informasjon