Skyteprøven gis forlenget varighet

Miljødirektoratet har bestemt at bestått skyteprøve fra 2019/2020 også vil gjelde for jaktåret 2020/2021. Dette gjelder for jegere som har betalt jegeravgift og som har rapportert til Statistisk sentralbyrå at de har jaktet storvilt i jaktåret 2019/2020, eller jegere som kan dokumentere avlagt skyteprøve på annen måte. Bestemmelsen videreføres ikke til jaktåret 2021/2022. Les mer om bestemmelsene for jaktåret 2021/2022 her.

Dokumentasjon av bestått skyteprøve

Bestått skyteprøve jaktåret 2020/2021 kan dokumenteres på 3 ulike måter:

  1. Skyteprøver avlagt i jaktåret 2019/2020, når jeger dokumenterer med attestert vitnemål for dette jaktåret, som f.eks. signatur og stempel i jegeravgiftskort e.l.
  2. Skyteprøve som er digitalt opprettet i Jegerregisteret, for jegere som rapporterte at de hadde jaktet storvilt jaktåret 2019/2020 ved rapportfrist 01.05.2020 til Statistisk sentralbyrå.
  3. Skyteprøver avlagt på ordinær måte i henhold til instruks om skyteprøve for storviltjegere av 01.04.2020

Slik blir godkjent skyteprøve automatisk overført

Miljødirektoratet vil hente informasjon om deltakelse på storviltjakt fra jakt- og fangstrapporteringen for jaktåret 2019/2020 hos Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Med storvilt menes artene elg, hjort, dåhjort, villrein, rådyr, villsvin, muflon, moskusfe, bjørn ulv, jerv og gaupe.

De som har rapportert til SSB at de har jaktet storvilt, innen fristen 1. mai, vil få overført godkjent skyteprøve til sitt digitale jegeravgiftskort i løpet av mai.

Jegere som har dokumentasjon for bestått skyteprøve på jegeravgiftskort eller annet papir, trenger ikke å få registrert dette i det digitale jegeravgiftskortet.

Andre våpen

Jegere som ønsker å benytte andre våpen enn de har avlagt skyteprøve med i 2019/2020 har anledning til å benytte disse.  Den enkelte jeger er ansvarlig for at våpenet er korrekt innskutt.

 

Nye jegere og jegere som ikke jaktet storvilt jaktåret 2019/2020 må avlegge skyteprøve på ordinært vis etter Instruks om skyteprøve for storviltjegere, fastsatt av Miljødirektoratet 1. april 2020.

Skyteprøvens to deler

Skyteprøven består av to deler: obligatoriske skudd og skudd mot dyrefigur.

1. Obligatoriske skudd

Første del krever at jegeren skyter 30 obligatoriske skudd med rifle på valgfri blink. Dette skal skje over minst to dager. Jegeren får maksimalt godkjent 15 skudd per dag.

Riflas kaliber skal tilfredsstille kravet til anslagsenergi for jakt på en av storviltartene. Våpentyper som er forbudt til jakt, kan ikke benyttes.

2. Skudd mot dyrefigur

Jegeren skal også gjennomføre skyting mot dyrefigur. Denne delen av skyteprøven må gjennomføres med hver rifle eller hvert rifleløp (systemrifle) som skal benyttes under storviltjakta. Jegeren må velge ett av tre alternativer. Detaljert beskrivelse av innholdet i de tre alternativene finnes i: 

Hvis jakttida går fra et jaktår og over i neste, gjelder skyteprøven som er avlagt i det jaktåret jakten på den aktuelle viltarten startet.

Vitnemål for skyteprøve

Husk at du må ha med deg dokumentasjon for bestått skyteprøve for storviltjegere når du skal jakte storvilt med rifle.

Skyteprøven kan dokumenteres med appen Min jegerdokumentasjon, på Min jegerside eller ved attestert vitnemål i papir.

Appen laster du ned fra Play Butikk eller App Store

Dokumentasjon du som storviltjeger må ha med deg på jakt

Kontrollør av skyteprøve

Skyteprøvekontrollør som er godkjent av arrangør, avgir kvittering for bestått skyteprøve elektronisk eller på papir.

Det er kun kontrollører som NJFF, DFS og andre godkjente arrangører har meldt inn til Jegerregisteret, som har tilgang til å logge seg på kontrollørappen for å avgi elektronisk kvittering. Dette skjer med sikker innlogging via ID-porten.

Kontrollørappen avgir kvittering til jegerens app "Min jegerdokumentasjon" etter gjennomførte obligatoriske skudd og bestått prøve.

Skyteprøvearrangører kan bestille blokker med vitnemål fra iss@miljodir.no.

Godkjenning som arrangør av skyteprøve

Lag og foreninger tilsluttet Det frivillige Skyttervesen (DFS) og Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) arrangerer en årlig skyteprøve for storviltjegere i samsvar med forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Denne instruksen gjelder alle som arrangerer skyteprøve.

Lag og foreninger som ikke er tilsluttet DFS eller NJFF, kan søke Miljødirektoratet om godkjenning som arrangør av skyteprøven.

Regelverket for jakt, felling og fangst