Godkjente hjorteviltvald kan få årlig fellingstillatelse uten søknad. Det er kommunene som gir fellingstillatelse. For å jakte elg, hjort og villrein må du betale fellingsavgift etter jakta.

Artene som defineres som storvilt

Elg, hjort, dåhjort, villrein, rådyr, villsvin, muflon, moskusfe, bjørn, ulv, jerv og gaupe.

Fellingsavgift

For å jakte elg, hjort og villrein må du betale fellingsavgift etter jakta. Fellingsavgiften for elg og hjort skal betales på den måten kommunen bestemmer. 

Miljødirektoratet sender faktura til den valdansvarlige etter endt villreinjakt.

Felling av rovvilt

Du må registrere deg som lisensjeger i Jegerregisteret for å delta på lisensfelling. Registreringen som lisensjeger skjer for hver enkelt rovviltart det enkelte jaktår. 

Rapportere utbytte av jakt og fangst

Du kan lese om hvordan utbytte av jakt og fangst skal rapporteres på denne siden: 

Maksimal sats for fellingsavgift jaktåret 2020/2021

  • Fellingsavgift elg, voksen: 562 kroner.
  • Fellingsavgift elg, kalv: 331 kroner.
  • Fellingsavgift hjort, voksen: 430 kroner
  • Fellingsavgift hjort, kalv: 261 kroner
  • Fellingsavgift villrein, voksen: 308 kroner
  • Fellingsavgift villrein, kalv: 180 kroner