FNs klimapanel (IPCC)

Miljødirektoratet er knutepunkt for FNs klimapanel (IPCC) i Norge og formidler kunnskap fra rapportene.