FNs klimapanel (IPCC)

Klimapanelet sammenstiller den nyeste kunnskapen om klimaendringer. Miljødirektoratet er knutepunkt i Norge.

FNs klimapanel er det viktigste faglige grunnlaget om klima

Rapportene fra FNs klimapanel er det viktigste faglige grunnlaget om klimaendringene for de internasjonale klimaforhandlingene under FNs klimakonvensjon (UNFCCC).

FNs klimapanel vurderer publisert vitenskapelig litteratur – de driver ikke med egen forskning. Vurderingene skrives av flere hundre ledende eksperter fra hele verden. som deltar frivillig med sin tid og ekspertise.

Sjette hovedrapport fra FNs klimapanel (2021-2023)

Den sjette hovedrapporten fra FNs klimapanel består av tre delrapporter og en synteserapport.

Mer enn 700 eksperter fra 90 land deltar i å skrive hovedrapporten, som publiseres i 2021, 2022 og 2023.