Sjette hovedrapport fra FNs klimapanel (IPCC)

Delrapport 1: Fysiske klimaendringer

Innholdet i FNs klimapanels sjette hovedrapport del 1 om fysiske klimaendringer – naturvitenskapelig grunnlag – på norsk.

Funnene i første del i sjette hovedrapport er oversatt fra engelsk og forenklet av Miljødirektoratet. Funnene inkluderer direkte kildehenvisning til hvor i sammendraget for beslutningstakere (Summary for Policy Makers, SPM) de er hentet fra.