Data som er godkjent blir publisert av Miljødirektoratet som et eget datasett året etter de er samlet inn. Datasettet er kvalitetssikret, og finnes i kartkatalogene til Geonorge og Miljødirektoratet.

Kartlagte naturtyper etter Miljødirektoratets instruks finner du for eksempel i Naturbase kart og i Miljøstatus kart. Se etter kartlaget naturtyper NiN.

Laste ned kartleggingsdata

  • Her kan du laste ned dine bestilte data fra årets kartlegging
  • Det krever at du er satt opp som kontrollør på prosjektet
  • Dataene lastes ned som fil-geodatabase
  • Du mottar en e-post med lenke til databasen
  • Her kan du laste ned data som er publisert av Miljødirektoratet
  • Velg område ved å zoome inn på kartet, eller velg fylke eller kommune