Bestille kartlegging digitalt

  1. Kontakt Miljødirektoratet: ninkartlegging@miljodir.no
  2. Miljødirektoratet sjekker at kravene for å bestille kartlegging av naturtyper er oppfylt.
  3. Miljødirektoratet oppretter en bruker for deg. Den gir tilgang til bestillingsverktøyet, NiN-prosjektinnmelding og kontrollverktøyet, NiN-Admin.
  4. Du mottar en bekreftelse per e-post og kan starte arbeidet med å definere området som skal kartlegges.
  5. Hvis du skal bestille kartlegging av et nytt prosjekt, og har tilgang til verktøyene fra et tidligere kartleggingsprosjekt, så kontakt uansett Miljødirektoratet. Vi må sjekke at kravene til å bestille kartlegging er oppfylt for alle prosjekter. Bruk e-postadressen i punkt 1.

Bruk denne veilederen til å bestille kartlegging av naturtyper: