Støy bidrar til redusert velvære og trivsel og påvirker helsen til mennesker. Helseplager grunnet støy er det miljøproblemet som rammer flest personer i Norge.

  1. 1 Virkninger av støy og vibrasjoner
  2. 2 Sammenstille virkninger av forurensning

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid