Hvordan dele friluftslivsområder inn i mindre delområder?

Kartleggingsenheten er områdetype. Områdetypen sier noe om friluftslivsområdets bruk og funksjon. En nærmere beskrivelse av hver områdetype fins i Veileder M98-2013 side 28-36.

Registreringskategorier for friluftsliv

Inndeling i områdetyper for friluftsliv

Utredningsområdet deles inn i mindre, enhetlige områdetyper (delområder) som sier noe om delområdets funksjon for friluftslivet. Inndeling i delområder baseres på områdetypene i Veilederen Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder. Hvilke og hvor mange områdetyper som benyttes vil variere innenfor ulike utredningsområder.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid