Målet med konsekvensutredningen er å sammenstille kunnskap om verdifulle områder for landskap i utredningsområdet og belyse konsekvensene av de ulike utbyggingsalternativene.

Hvordan vurdere verdi?

Verdsettingen bygger på en helhetlig vurdering av delområdenes kvaliteter basert på samlekategoriene naturgeografiske forhold, kulturhistorien i landskapet og andre romlige visuelle kvaliteter. Utreder må gjøre en vurdering av hvilke kategorier som er mest relevant for hvert enkelt delområde, eventuelt om verdivurderingen skal gjøres på bakgrunn av en eller flere kategorier.

Avgrensning av fagtemaet

Fagtema landskap omfatter de samlede karaktertrekkene i et geografisk område og hvordan mennesker opplever disse omgivelsene. Den europeiske landskapskonvensjonen definerer landskap som «et område, slik folk oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av påvirkning fra og samspill mellom naturlige og/ eller menneskelige faktorer.» Veiledningen bygger på denne definisjonen, men dette er en vid definisjon som trenger konkretisering i en analysesammenheng. I en konsekvensutredning er det behov for å avgrense landskapstemaet opp mot tilgrensende fagtema. Følgende avgrensing legges til grunn mellom fagtemaene:

Hvordan rangere verdi?

Tabellen nedenfor viser hvordan verdi skal fastsettes for landskap. En forklaring på begreper finner du under tabellen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid