Krav om offentlighet

Beslutningstaker skal gjøre vedtaket kjent for offentligheten og berørte myndigheter.

Dokumentene skal være elektronisk tilgjengelige på nett, så langt noe annet ikke følger av eller i medhold av lov.

Planvedtak skal kunngjøres i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 8-4, 11-15 og 12-12.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid