Beslutningstaker skal stille krav om overvåking av vesentlige negative virkninger av planen eller tiltaket for miljø og samfunn, der det er nødvendig.

Ansvarlig myndighet skal fastsette fremgangsmåte og varighet av overvåkingen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid