Vesentlige vilkår for miljø og samfunn

Beslutningstaker skal stille vilkår for å unngå, begrense, istandsette og om mulig kompensere vesentlige virkninger for miljø og samfunn.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid