Saksfremlegget eller innstillingen til vedtak skal beskrive:

  1. Hvilke vesentlige virkninger planen eller tiltaket vil medføre for miljø og samfunn.
  2. Hvordan høringsuttalelsene er vurdert, og hvilken vekt de er tillagt. 
  1. 1 Presentere konsekvenser av plan eller tiltak
  2. 2 Stille vilkår for å forebygge negative virkninger
  3. 3 Stille vilkår om overvåking
  4. 4 Skille konsekvenser fra avveininger

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid