Saksframlegg eller innstilling må skille tydelig på hva som er konsekvensene av den aktuelle planen eller tiltaket, og hvilke avveininger man deretter gjør mellom planen eller tiltakets nytte og politiske prioriteringer opp mot konsekvensene.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid